Mediation
Neutrale procesbegeleider
Snel en gestructureerd
Mediation als vak

Downloads
Het doel van mediation is partijen weer met elkaar in gesprek te brengen, zodat vertrouwen ontstaat dat een duurzame oplossing mogelijk is. De focus is op datgene waar het echt om gaat en minder om de al ingenomen, vaak juridische standpunten.
De mediator begeleidt het proces, maar velt geen oordeel en draagt geen oplossingen aan. De beweging is van of-of denken (winnen of verliezen) naar en-en denken (win-win).

Mediation heeft snel succes, meestal volstaan vier tot zes gesprekken. Er wordt gewerkt met een helder stappenplan dat bestaat uit intake, exploratie, onderhandeling, afronding. Aan het einde van de intakefase worden de werkafspraken vastgelegd in een mediationovereenkomst die bindend is voor partijen.

Als jurist ben ik tot mediator geschoold bij het Amsterdams ADR Instituut (www.adrinstituut.nl), een instituut dat is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en dat zich specifiek richt op mediationcursussen voor juristen. Verder werk ik conform de kwaliteitsnormen en gedragsregels van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). (www.nmi-mediation.nl).

De volgende documenten geven meer informatie over mediation:
        • NMI-mediationovereenkomst
        • NMI-mediationreglement
        • Gedragsregels voor de NMI-mediator
        • Klachtenregeling NMI
Neutrale procesbegeleider
Snel en gestructureerd
Mediation als vak
Downloads