Curriculum vitae
Werkervaring
Partners
Opdrachtgevers

Downloads
Al vroeg wilde ik mijn kennis en inzichten overdragen. Zo was ik bootsman bij de
zeeverkenners, een passie die ik voortzette als zeilinstructeur. Tijdens mijn studie was ik medeoprichter van studentenzeilvereniging Orionis en begeleidde ik mijn medestudenten bij tentamens en scripties.

Tot mijn 35e jaar richtte ik mij vooral op de inhoud, maar langzaam groeide mijn belangstelling voor het proces. Vragen als hoe kan het dat:

•       de ene persoon iemand sneller in beweging krijgt dan de andere
•       wij hetzelfde willen maar elkaar toch niet begrijpen
•       ik niet durf te zeggen wat ik echt vind

gingen mij steeds meer bezighouden. Ik raakte geïnteresseerd in de achtergronden van gedrag, in de zoektocht naar de diepere lagen. Vanuit die belangstelling ben ik gestart met Anink Training, Coaching & Mediation.
Per opdracht kan ik desgewenst een passend team samenstellen. Ik heb een uitgebreid netwerk van professionele collega-zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel), zodat ik kwaliteit en continuïteit kan garanderen. Dit geldt zowel voor training en coaching als voor mediation.
School voor Politieleiderschap
KMAR (Koninklijke Marechaussee)
KLPD (Korps Landelijke Politiediensten)
Rijkswaterstaat
Arcadis
Rabobank
Fortis MeesPierson
Conclusion
Randstad
IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst)
Woonmaatschappij Maasland
Philips
Provincie Overijssel
Dienst Werk en Inkomen Amsterdam
VODW marketing
SNP (Stichting Natuurstudie Projecten)
Werkervaring
Partners
Opdrachtgevers
Downloads
Download uitgebreid CV
2002-heden
2000-2001
1994-2000
1990-1994
1989-1990
1987-1989
Anink Training, Coaching & Mediation
Director corporate communications, Newconomy
Manager corporate relations, Randstad Holding
Productmanager en bedrijfsjurist, Tempo-Team
Intercedent, Tempo-Team
Junior organisatieadviseur, Andersson, Elffers & Felix